Нашият екип

 Децата в нашата детска градина се радват на нежните грижи, обичта и вниманието на висококвалифицирани педагози с опит и новаторско мислене, които се грижат за подрастващите личности, търсейки хармония между обществените потребности и  предизвикателствата на времето от една страна и очакванията обществото и  родителите към образованието и активното им включване във възпитанието  на децата от друга.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАС......

 Ръководството на детското заведение е в ръцете на  директор-педагог :

 Екатерина  Кирова             

Ганка Сарафова-ЗАТС

Зорница Шопова-  завеждащ здравен кабинет в централна сграда на детското заведение

Милка  Петрова - завеждащ здравен кабинет в сградата на филиала към детското заведение

 

 

 


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИ

1.Антоанета Диханова-ст. учител в  група "Пчеличка" 

2.Валентина  Тодорова-ст. учител  група "Звездичка"

3.Венета Иванова -учител в група "Ежко Бежко"

4.Гинка Петкова- ст. учител  в група "Калинка"

5.Десислава Стоянова - учител  в група "Приятели "

6.Диляна Паунова -учител в група "Калинка"    

  7.Калина Иванова -ст. учител в група "Звънче"

8.Катя  Кочева - ст. учител  група "Ежко - Бежко"                     10.Мима Костадинова-ст. учител в група "Бърборино"

11.Мария Азова-ст. учител в група "Слънце" 

 12.Нора Янева-учител  група "Славейче"   

13.Росица  Проданова -ст.  учител  група " Слънце "

14.Райна Тодорова- учител група "Славейче "                

15.Татяна Драганова- учител в група "Звънче"

16.Светла Станимирова- учител в група "Приятели"

17.Севдалина Георгиева-ст. учител  група " Бърборино "

18.Биляна Никова - ст.учител по музика

 Медицински сестри -яслена група

1.Денка Илиева-група "Мечо Пух"

2.Керка  Котева-група "Мечо Пух"  

3. Стефка Драгнева -група "Бони-Бон" 

4.Теменужка  Петрова-група "Бони-Бон" 

 

Помощен и обслужващ персонал:

1, Мара  Георгиева- главен готвач

2,Елка Йорданова -помощник-готвач

3,Мила Дикова -миячка

4.Ирина Найденова -миячка

5.Петър  Тодоров -огняр

6.Митко Момчилов-огняр

7,Пантелей  Делидимов -шофьор

 

Помощник-възпитатели:

1.Донка Петрова - група "Приятели"

2.Светла Георгиева-група "Пчеличка""

4.Соня  Гърделева- група " Звънче"

5.Кита Георгиева- група "Звездичка"

6.Цветелина Татарчева- яслена група 

7.Станка Тодорова- група "Калинка"                           8.Стефка  Митрева-група "Славейче "

9.Стоянка Кирова  - група " Бони-бон"

10.Таня Господинова -група "Бърборино "

11.Иванка Тодорова- група "Слънце"