ГРУПА "КАЛИНКА"

 

 

 

 


 

 СЕДМИЧНАТА ПРОГРАМА ЗА  УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

 

 

          


ПРИТЧА   ЗА  КАЛИНКАТА

Искам тази  мъдрост да ти кажа:
Не нарочно. Просто ей така.
Запомни я, че е много важна:
Калинката пусни на свобода!

Притчата за мравката я знаеш,
път и сторва, който е Човек.
А калинката? Тя бъдеще чертае.
На добрия сочи пътя лек…

А на онзи, който в шепи здраво
стиска беззащитната душа,
тя мълчи. Повярвай ми, със право.
Той отнема чужда свобода.

Затова калинка щом притихне
уморена върху твоята ръка,
разтвори си пръстите да литне
и пусни я ти, на свобода.

Нея също вкъщи я очакват.
И калинката си има собствен дом.
Добрината знам, че е прекрасна,

ако се извършва мълчешком…

(автор: Валентин Йорданов)


НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ

Празник на семейството

м.ноември 2016 год.

КОЛЕДНО ПАРТИ В ГРУПА "КАЛИНКА"