Списъци за приетите деца в подготв. групи

Списъци за приетите деца в първа възрастова група

Списъци за приетите деца в яслена група

ВАЖНО !!! 

Декларации се приемат в административния кабинет на ОДЗ - централна сграда
всеки ден от 08.00 - 08.30 и от 16.00 - 17.00 часа