ОБИЧТА  НА  РОДИТЕЛИТЕ

 В нашата детска градина родителите не са пасивна страна.Те работят заедно с учителите като техни партньори.

 

 

  

        Добрите родители дават на детето си две неща:

 корени и криле.

 Корени, за да знаят откъде са тръгнали и криле, за да летят надалече и да правят това,

на което са били научени …

  

Бети Б. Янгс

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА РОДИТЕЛИ

 

ПРИКАЗКА ЗА ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА 

ОБИЧТА НА РОДИТЕЛИТЕ

ДЪРВОТО НА ПРОБЛЕМИТЕ

КАКВО Е ЖИВОТЪТ