ВАЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

1.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА  ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ  НА  ЗДРАВОСЛОВНОТО  СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА

Документът съдържа 6 страници.

Указания за разглеждане: С помощта на курсора на мишката   разгледайте страниците  на документа с придвижване и разгръщане на страниците.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ   ДЕН

 

Документът съдържа 1 страница.

Указания за разглеждане: С помощта на курсора на мишката   разгледайте страниците  на документа с придвижване и разгръщане на страниците.

 

3.ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ В ДГ

Документът съдържа 15 страници.

Указания за разглеждане: С помощта на курсора  разгледайте страниците  на документа с придвижване и разгръщане на страниците.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ "АЛЕН МАК" ГР.ЦАРЕВО ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА 

 

Документът съдържа 7 страници.

Указания за разглеждане: С помощта на курсора  разгледайте страниците  на документа с придвижване и разгръщане на страниците.

 

ГОДИШЕН ПЛАН  НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2017-2018 ГОДИНА  

 

 

Документът съдържа 17  страници.

Указания за разглеждане: С помощта на курсора  разгледайте страниците  на документа с придвижване и разгръщане на страниците.

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

Документът съдържа 9  страници.

Указания за разглеждане: С помощта на курсора  разгледайте страниците  на документа с придвижване и разгръщане на страниците.