Държавни образователни стандарти

1.Държавни образователни стандарти за  ПЪРВА ГРУПА

2.Държавни образователни стандарти за ВТОРА ГРУПА 

3. Държавни образователни стандарти за трета и подготвителна група