МАТЕРИАЛНА  БАЗА

Материална база
·Удобни многофункционални помещения за занимания, кътове за игра, хранене и сън
· Непрекъснато подновяване на играчките
· Богат гардероб за празниците (народни носии, карнавални, коледни, костюми на животни и герои от приказките)
· Учебни пособия, материали за заниманията, технически средства, табла и други

.Занималните са просторни и хигиенични, естетически оформени и съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

Има просторна и озеленена дворна площ.

Площадките за различните групи са отделени на всяка от тях има детски съоръжения съобразени с възрастта на децата.

Детската градина разполага с медицински и методичен кабинет .

Медицинското обслужване се осъществява ежедневно от мед.сестра.

Детската градина функционира с яслена  група- 1-ва, 2-ра 3-та и подготвителна група.
  Игрище за спортни занимания