Нашият екип

 Децата в нашата детска градина се радват на нежните грижи, обичта и вниманието на висококвалифицирани педагози с опит и новаторско мислене, които се грижат за подрастващите личности, търсейки хармония между обществените потребности и  предизвикателствата на времето от една страна и очакванията обществото и  родителите към образованието и активното им включване във възпитанието  на децата от друга.

 Ръководството на детското заведение е в ръцете на  директор-педагог :

      Екатерина  Кирова             

Ганка Сарафова-ЗАТС

Зорница Шопова-завеждащ здравен кабинет в централна сграда на детското заведение

Милка  Петрова - здравен кабинет в сградата на филиала към детското заведение