ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

 

Екипът на ДГ „Ален мак” работи по Програмата на Елена Русинова и колектив,
а практически използва
познавателните  книжки   „Чуден свят” на  издателство"Просвета" и  познавателните книжки   на  Програмна система "Дете със златно сърчице" на  издателство Марк-96, които са  съобразени с одобрените учебни програми на МОН и държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка. Предложената система отговаря на съвременните педагогически тенденции и образователните стратегии, изискващи формирането на личности, които бързо се приспособяват към нова среда. Доминира идеята за цялостно развитие на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности в средата, в която живее и се развива.

Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак. Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания по различните образователни направления.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  •     Български език 

  • Математика 

  • Околен свят

  •  Изобразително  изкуство  

  • Музика

  •  Физическа култура