Р А Б О Т Н О   В Р Е М Е

Детското заведение работи на петдневна работна седмица по 12 часа дневно.

Работното време на различните категории служители

и работници е  утвърдено по -следният начин:

 

Директор от 8:00 до 16:00 ч.

Завеждащ адм. служба  /касиер/

  • Всеки ден от 8:00 до 17:00 ч.
  • От 1-во до 10-то число се плащат таксите за детска градина
  •  от 8:00 до 17:00 ч.

Завеждащ здравен кабинет в Детската Градина  от 8:00 -17:00 ч.

 Учители от 7:00 до 18:00 ч.

  Помощно - обслужващ персонал  Първа смяна от  6:30 до 15:00                                                                                                                                                            Втора смяна   от 08: 30-17 часа

Кухненски работници - 06.30- 14.30 ч.