Летопис на ОДЗ "Ален мак"

     Летописът на ОДЗ "Ален мак" започва от 24.03.1976 година.

Тогава в гр.Мичурин/сега гр.Царево/ отваря врати най-съвременната и функционална и до днес детска градина за възпитание на деца от ранна и предучилищна възраст.

Вече 36 години тук не стихват детски смях,песни и игри .

Десетки талантливи учители са записали имената си в летописната книга.

Тук ще се потопите в миналото на ОДЗ "Ален мак". Всичко е било различно, но не съвсем! Традициите в детската градина представляват онези ценности, умения и практики, които се съхраняват във времето, предавайки ги от поколение на поколение.

 
 


Обединено детско заведение"Ален мак” гр. Царево е общинско детско заведение, което се намира на ул."Никола Йонков Вапцаров”. За първи път детското заведение отваря врати през пролетта  на 1976г.
Официалното откриване и честване е на 24.04.1976 г.
Историята на детското заведение е изписала богат със събития летопис.
Детското заведение започва работа с 20 души персонал и с капацитет 140 деца. Изключително много са проблемите и затрудненията в началото, които се решават постепенно, с амбицията и усилията на целия персонал.
Днес  

Обединено детско заведение"Ален мак” гр. Царево функционира с девет възрастови групи за деца от 3 до 7 години и две  яслени група за деца до навършване на 3 години, които са сформирани по възрастов признак.

От 01.09.1990 г. с решение на Общински съвет –Царево  към ОДЗ "Ален мак” гр. Царево  е  открит  филиал с три  групи с местонахождение - гр.Царево,ул.Милин камък" №13
От 01.12.2007 г. в ОДЗ №17 “Иглика” е открита   млечна кухня, която се използва средно от 100 деца.

ОДЗ "Ален мак” гр. Царево  има своето утвърдено място, като образователна институция  с традиции и авторитет, които в бъдеще ще съхраним и развиваме, с професионализъм, с много обич към децата и вяра в утрешния ден.

Ален Мак- В градина Ален мак живее красотата, тя пази чудесата на града. Тук нейното богатство са децата-усмихнати, безгрижни, като мак.