ki 

НАШИЯТ   ЕКИП

 

Педагогическият  екип на ДГ "Ален мак" гр. Царево, дарява безрезервно обичта си към най-малките деца, защото светлината в техните очи чертае пътят на бъдещето ни.

В ДГ  "Ален мак" се възпитават, обучават и се развиват физически и  интелектуално  ........ деца разпределени по възраст в 11 групи.

За тях се грижат :

ЕКАТЕРИНА    КИРОВА  -  ДИРЕКТОР

 

 • Мима  Костадинова-  Главен учител
 • Биляна Никова- Старши учител по музика
 • Антоанета  Диханова-Старши учител
 • Ангелина Димова
 • Валентина Тодорова-Старши учител
 • Венета Иванова- Учител
 • Десислава Стоянова-Старши учител
 • Иванка Иванова-Старши учител
 • Ирина  Илиева-.  Учител
 • Калина Иванова- Старши учител
 • Калина Еменеджиева-Старши учител
 • Катя  Кочева-  Старши учител
 • Мария Азова-  Старши учител
 • Мартина Чомакова   -Учител
 • Нора Янева-Старши учител
 • Райна Тодорова- Учител
 • Росица Проданова-Старши учител
 • Севдалина Георгиева- Старши учител
 • Славена  Петкова- Учител
 •  Светла. Станимирова- учител
 • Татяна  Драганова- Старши учител
 •  

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

 • Гергина Стоянова
 • Ваня Йорданова
 • Донка Петрова
 • Даниела Димитрова
 • Иванка Тодорова
 • Ирина Ставрева
 • Кита Георгиева
 • .Соня Гърделева
 • Станка Тодорова
 • Стоянка Кирова
 • Цветомира  Татарчева

.

 

Медицински екип:

 • Зорка Шопова- Зав. здравен кабинет  /ЗЗК/
 • Мила Петрова-  старша медицинска сестра
 • Стефка Драгнева-медицинска сестра